Bakit Tagalog?


Unang training ng Serber sa Alaminos City, Pangasinan 2017.

Tulad ng sinabi ko, mahigit isang dekada na ang aking pagtulong sa mga banyaga.

Natulungan ko na ang kompanya nila, ang mga katrabaho kong galing din sa iba’t ibang panig ng mundo at mga lokal ng bansang aking pinagsisilbihan.

Ngayon, mga kapwa ko naman Pilipino ang aking tutulungan. Saan mang panig ng mundo nasaan ka kabayan, kung gusto mong makipagsapalaran sa larangan ng pagiging serber o tagaluto o mag manage ng restorant. Nasa tamang pahina ka.

Kung hindi mo pa ito nakikita, iklik lang ang boton sa ibaba.


Sa susunod na mga post, maaari tayong mag taglish o kaya para sa mga kababayan nating lumaki sa ibang bansa na gustong makipag usap sa salitang Inglis, pwede rin tayo diyan.

May isa lang akong kahilingan kabayan, kung may kakilala kayong nagtatrabaho na sa restorant na hindi masaya sa kanilang trabaho, o gustong sumabak sa ganitong trabaho, paki anyayahan lang silang makinig sa ating usapan. Baka ito na ang hinihintay niyang makakapag pabago sa kanyang buhay.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s