Sama Na

Mahilig ka ba sa pagkain?

Pork Dimsum with hot chili sauce

Sinong hindi, di ba?


Gusto mo ba at kaya mo bang magtrabaho sa isang restorant?

Isang franchise ng Italyan Restaurant sa Canada

Isa ka bang may ari ng restorant, o gustong magsimula ng ganitong negosyo?

Catering sa pribadong bahay.

Lahat ng ito, ituturo ko sa iyo.

Wala kang babayaran, oras lang ang kailangan.

Isa ito sa aking pamamaraan para ika’y tulungan.

Kabayan, ano pang hinihintay mo.

Sama na.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s