Bagong Skils

Gusto mo bang matuto ng bagong skil o skils?

Paano nga ba matututo ng mga bagong skils?

Una, kailangan mong intindihin bakit kailangan mong matuto ng bagong skils?

Pangalawa, isipin mong habang may bago kang natututunan, ay lumalawak naman ang preperensiya mo sa kung ano ang gusto mong gawin.

Pangatlo, lagi mo ding isaisip na ang lahat ng bagay na iyong natutunan ay maaari mong ma iapply sa iyong negosyo o sa iyong buhay.

Paano?

Naiintindihan ko, na hindi lahat na naipanganak, ay kayang magnegosyo. Pero natitiyak ko, lahat ng taong may eksperyensiya ay gustong magnegosyo.

Depende sa kung anong gusto mong gawin sa buhay, masasabi ko lang na huwag kang tumigil na mag aral ng mga bagong skils kung may natitira ka pang mga bakanteng oras.

Pagyamanin at pagsikapan na maging kakaiba, mag praktis, praktis at walang sawang praktis, yan ang isang meron tayong lahat at kaya may mga taong umaasenso ay dahil sila ay hindi tumitigil na magkaroon ng bagong skils para magamit sa kung anumang ninanais nila sa buhay.

Sali na sa ating adbokasiya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s