Ang Dalawang Dahilan

Para maging matagumpay ang isang negosyo sa inumin at pagkain, may dalawang faktor para ikonsidera; ito ay ang una, leybor (labor cost) at pangalawa, mga ingrediyens (food cost).

Ito ay mga kontroladong faktor na may magagawa ka bilang may ari, o manager.

Bakit?

Dahil sa kompanya nagsisimula ang pagkontrol sa mga bagay na ito. Mula sa paggawa ng skedyul, hanggang sa pagbibigay ng bonus sa mga empleyado. Nasa paggamit ng ingrediyens (weigh), yung makukuha mo sa isang partikular na ingrediyens (yield), at maiwasan ang pagkakamali (waste/wastage) sa pagluluto.

Hindi lang sa mga Pilipino ang mahihilig kumain ng kakaibang pagkain. Lahat ng tao ay kumakain at kakain at kakain ulit. Lalo na kung ang iyong lugar ay nasa isang lugar ng turismo na dinadayo ng mga dayuhan.

Kung may katanungan ka tungkol sa dalawang importanteng bagay na ito, magpadala ng liham dito sa address sa ibaba.

denver@demicuisines.com

-Demi Cuisines

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s