Deliberi (delivery)

Paano mapapalago ang negosyo sa pagkain at inumin?

Sa simpleng kasagutan, madami.

Maraming paraan para mapalago at kumita ang isang negosyo at ang isa dito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng deliberi (delivery).

Dito sa Atlantic Canada, masasabi ko na ang mga tao ay umaasa sa mga serbisyo ng deliberi lalo na sa mga maliliit na bali (valley).

Bakit ko ito nasabi, dahil ang restorant na aking pinapatakbo ay gumagamit nito at may mga regular na kaming kostomer na tumatawag at nagpapadeliber.

Kung sakaling may ganito kang serbisyo sa iyong restorant, gaano katagal ang pagdedeliber mo?

May eksaktong presyo ba bago sila makapag order ng deliberi?

May mga bagay na kailangang ikonsidera kung nais mong magkaroon ng deliberi serbis.

Comment lang at ating pag uusapan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s